#image_title

SCHRIJF NU IN OP
TRIPLE 9 - 6,40%*

#image_title

Schrijf nu in op TRIPLE 9 - 6,40%*

U kunt nu inschrijven op de TRIPLE 9 – 6,40%*. De dag van bijschrijving van uw deelnamebedrag is tevens uw eerste rentedag. Er geldt een minimale inleg van € 100.000,-.

Hoe werkt TRIPLE 9 - 6,40%?

De TRIPLE 9 – 6,40% (hierna:“Triple 9”) is een beleggingsproduct. Als u belegt in de Triple 9 van Wilgenhaege Asset Management B.V. ontvangt u maximaal negen keer negen (9 x 9 = 81) maanden een rente van 6,40% op jaarbasis over uw nominale inleg. U bent niet verplicht om de gehele looptijd van het product belegd te blijven. U kunt namelijk in elke termijn van negen (9) maanden besluiten om te stoppen.

De startrente op 26 april 2024 bedraagt 4,40% op jaarbasis. Het percentage aan rente dat wordt uitgekeerd, wordt na elke negen (9) maanden 0,25% op jaarbasis hoger. Als u gedurende de gehele looptijd van de Triple 9 belegd blijft, ontvangt u over een periode van 6 jaar en 9 maanden  een rente van 6,40% op jaarbasis.

Wanneer is de TRIPLE 9 - 6,40% interessant voor u?

De TRIPLE 9 – 6,40%* is interessant als:

  • U op zoek bent naar een aantrekkelijke rente van minimaal 4,40% rente op jaarbasis;
  • U op de einddatum minimaal uw nominale inleg terug wilt hebben;
  • U op zoek bent naar een belegging met een korte looptijd.


De TRIPLE 9 – 6,40% is minder interessant als:

  • Als u een vaste looptijd van 9 maanden te lang vindt;
  • U geen kredietrisico wenst te lopen op Wilgenhaege Asset Management B.V.;
  • U verwacht dat de rente verder gaat stijgen en daardoor een percentage van minimaal 4,40% op jaarbasis te laag vindt.

* De TRIPLE 9 – 6,40% van Wilgenhaege Asset Management B.V. is een beleggingsproduct. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inzet verliezen.

Bekijk hier de brochure

Wilt u de brochure liever per e-mail of per post ontvangen?

#image_title

Inschrijven?

Past op dit moment een instapbedrag van € 100.000,- u niet?
Vraag een van onze beleggingsadviseurs naar alternatieve mogelijkheden.

#image_title

Inschrijven?

Laat hieronder uw gegevens achter. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om de benodigde documenten met u in te vullen.

Heeft u nog vragen of bent u op zoek naar alternatieve mogelijkheden?

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik ontvang graag de brochure per e-mail of per post

Belangrijkste kenmerken van Triple 9*
Uitgevende instelling
Wilgenhaege Asset Management B.V.
Distributeur
Wilgenhaege Asset Management B.V.
Uitgifteprijs
100% (1.000 euro)
Nominale waarde
€ 1.000,- (= één deelneming in de Triple 9)
Minimale inschrijving
€ 100.000,- (100 stuks)
Uitgiftedatum
Vrijdag 26 april 2024
Einddatum
Zondag 26 januari 2025
Zondag 26 oktober 2025
Zondag 26 juli 2026
Maandag 26 april 2027
Woensdag 26 januari 2028
Donderdag 26 oktober 2028
Donderdag 26 juli 2029
Vrijdag 26 april 2030
Zondag 26 januari 2031
Kosten
De kosten bedragen 0,45% per jaar en zijn ingeprijsd in het product.
Rente-uitkering
De rente wordt vijf werkdagen ná het verstrijken van een termijn uitgekeerd.
Termijnrente
Eerste termijn 4,40% op jaarbasis
Tweede termijn 4,65% op jaarbasis
Derde termijn 4,90% op jaarbasis
Vierde termijn 5,15% op jaarbasis
Vijfde termijn 5,40% op jaarbasis
Zesde termijn 5,65% op jaarbasis
Zevende termijn 5,90% op jaarbasis
Achtste termijn 6,15% op jaarbasis
Negende termijn 6,40% op jaarbasis
Slotrente
De slotrente is gelijk aan de som van de renteverschillen tussen de rente in de laatste termijn waarin wordt belegd, minus, voor elke termijn die daaraan voorafgegaan is, de rente die daarvoor per termijn al is uitgekeerd.
Inschrijftermijn
Van maandag 8 april vanaf 9:00 uur tot vrijdag 26 april 2024 15:00 uur
Aflossing
Tegen nominale waarde

Belangrijke informatie

* TRIPLE 9 – 6,40% is een beleggingsproduct dat wordt uitgegeven door Wilgenhaege Asset Management B.V. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Gun uzelf de tijd om het informatiememorandum goed door te nemen om te zien welke kansen, risico’s en voorwaarden verbonden zijn aan het beleggen in de Triple 9. Zo kunt u het potentieel van deze belegging beoordelen en een geïnformeerde beslissing nemen. Win indien nodig professioneel advies in.

Wilgenhaege Asset Management B.V staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34359923.
De activiteiten van Wilgenhaege Asset Management B.V zijn juridisch volledig afgescheiden van die van de beleggingsonderneming Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Algemene contactgegevens
+31 (0)23 567 99 00 info@wilgenhaege.nl

Bezoekadres
Boeingavenue 251
1119 PD Schiphol-Rijk

Postadres
Postbus 209
2130 AE Hoofddorp