Privacy Policy

Deze website wordt beheerd door Wilgenhaege.

Wanneer u deze website bezoekt, kan Wilgenhaege persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Wilgenhaege zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Wilgenhaege met betrekking tot deze website, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Wilgenhaege verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen) of om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website.

COOKIES

Wilgenhaege (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Wilgenhaege opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren.

Daarnaast kunnen er cookies worden gebruikt om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

UITOEFENING VAN RECHTEN; CONTACT OPNEMEN MET WILGENHAEGE

Indien u geen marketinginformatie van Wilgenhaege wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek of per post:

Wilgenhaege
Postbus 209
2130 AE Hoofddorp

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per post:

Wilgenhaege
Postbus 209
2130 AE Hoofddorp

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Wilgenhaege behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.