Geen categorie | Wilgenhaege

Vermogensbeheer is keuzes maken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Geen categorie

Al meer dan 25 jaar is Wilgenhaege actief als vermogensbeheerder: het beleggen voor haar cliënten binnen een duidelijk kader van afspraken en hierbij zorgdragen voor continuïteit. Het beleggingsbeleid van Wilgenhaege: rechtstreekse beleggingen in aandelen en obligaties, al dan niet aangevuld met indexbeleggingen.

Senior Portfolio Manager Raymond Schrama: “Onze taak is het realiseren van de beleggingsdoelstellingen van onze cliënten en dat vanzelfsprekend binnen de zorgplicht en de gemaakte afspraken met onze cliënten. Voor de invulling van de beleggingsportefeuilles hebben we een keuze gemaakt voor rechtstreekse beleggingen in aandelen en afhankelijk van het risicoprofiel ook obligaties.”

Tjerk Smelt, directeur relatiemanagement, vult aan: “Met ons beleggingsbeleid maken we een duidelijk onderscheid; de keuze voor Wilgenhaege wordt enerzijds natuurlijk gemaakt op basis van vertrouwen, op basis van een goed persoonlijke contact, anderzijds zie je die keuze in combinatie met ons beleggingsbeleid. Het rechtstreeks beleggen in aandelen spreekt een grote groep beleggers nou eenmaal meer aan dan beleggen in beleggingsfondsen.”

Tjerk Smelt

Senior Portfolio Manager Raymond Schrama: “Onze taak is het realiseren van de beleggingsdoelstellingen van onze cliënten en dat vanzelfsprekend binnen de zorgplicht en de gemaakte afspraken met onze cliënten. Voor de invulling van de beleggingsportefeuilles hebben we een keuze gemaakt voor rechtstreekse beleggingen in aandelen en afhankelijk van het risicoprofiel ook obligaties.”

Tjerk Smelt, directeur relatiemanagement, vult aan: “Met ons beleggingsbeleid maken we een duidelijk onderscheid; de keuze voor Wilgenhaege wordt enerzijds natuurlijk gemaakt op basis van vertrouwen, op basis van een goed persoonlijke contact, anderzijds zie je die keuze in combinatie met ons beleggingsbeleid. Het rechtstreeks beleggen in aandelen spreekt een grote groep beleggers nou eenmaal meer aan dan beleggen in beleggingsfondsen.”

Tjerk Smelt

Raymond Schrama

Een beleggingsportefeuille bij Wilgenhaege kent een spreiding, mede afhankelijk van het afgesproken risicoprofiel, over circa 35 aandelen en of obligaties. Het researchteam van Wilgenhaege waar Raymond onderdeel van uitmaakt beoordeelt de hele dag door de markten en de aandelen. Daar waar nodig wordt actie ondernomen. Raymond: ”Een keuze voor een aandeel maken we op basis van gedegen research en in principe voor de langere termijn. Sommige aandelen zitten al jaren in onze portefeuilles. We zijn geen korte termijn beleggers, maar de markt vraagt van tijd tot tijd wel om actie en dat doen we dan vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer onze fundamentele mening over een onderneming verandert, als de waardering van een onderneming minder interessant is of wanneer we interessantere alternatieven hebben.”

Raymond Schrama

Een beleggingsportefeuille bij Wilgenhaege kent een spreiding, mede afhankelijk van het afgesproken risicoprofiel, over circa 35 aandelen en of obligaties. Het researchteam van Wilgenhaege waar Raymond onderdeel van uitmaakt beoordeelt de hele dag door de markten en de aandelen. Daar waar nodig wordt actie ondernomen. Raymond: ”Een keuze voor een aandeel maken we op basis van gedegen research en in principe voor de langere termijn. Sommige aandelen zitten al jaren in onze portefeuilles. We zijn geen korte termijn beleggers, maar de markt vraagt van tijd tot tijd wel om actie en dat doen we dan vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer onze fundamentele mening over een onderneming verandert, als de waardering van een onderneming minder interessant is of wanneer we interessantere alternatieven hebben.”

De research van Wilgenhaege beoordeelt ontwikkelingen op de financiële markten, monitort de bestaande posities en is continu op zoek naar nieuwe beleggingskansen. Dit is een arbeidsintensief proces. Verdiepen in het bedrijfsmodel, de marktpositie, de groeivooruitzichten, het bijwonen van conference calls en het bestuderen van research van externe toeleveranciers. Ook is er geregeld contact met het management van de ondernemingen waarin posities wordt aangehouden over de prestaties. “Allemaal nodig om outperformance te kunnen realiseren.”, aldus Raymond.

Naast de brede spreiding over aandelen en of obligaties kunnen beleggingsportefeuilles aangevuld worden met indexbeleggingen. Deze indexbeleggingen (ETF’s) hebben als doel om factorrisico’s zoals het renterisico of het risico van een stijgende olieprijs in te perken en kunnen ook worden ingezet om meer accent te leggen op bepaalde sectoren of thema’s.

Raymond: “We beleggen in bedrijven, niet in beurzen, maar het kan aantrekkelijk zijn om in te spelen op een bepaalde macro-economische beweging.  Dan vormen ETF’s een uitkomst; transparant en goed verhandelbaar.”

De research van Wilgenhaege beoordeelt ontwikkelingen op de financiële markten, monitort de bestaande posities en is continu op zoek naar nieuwe beleggingskansen. Dit is een arbeidsintensief proces. Verdiepen in het bedrijfsmodel, de marktpositie, de groeivooruitzichten, het bijwonen van conference calls en het bestuderen van research van externe toeleveranciers. Ook is er geregeld contact met het management van de ondernemingen waarin posities wordt aangehouden over de prestaties. “Allemaal nodig om outperformance te kunnen realiseren.”, aldus Raymond.

Naast de brede spreiding over aandelen en of obligaties kunnen beleggingsportefeuilles aangevuld worden met indexbeleggingen. Deze indexbeleggingen (ETF’s) hebben als doel om factorrisico’s zoals het renterisico of het risico van een stijgende olieprijs in te perken en kunnen ook worden ingezet om meer accent te leggen op bepaalde sectoren of thema’s.

Raymond: “We beleggen in bedrijven, niet in beurzen, maar het kan aantrekkelijk zijn om in te spelen op een bepaalde macro-economische beweging.  Dan vormen ETF’s een uitkomst; transparant en goed verhandelbaar.”

Wilgenhaege praat graag inhoudelijk met u verder over de mogelijkheden die zij kan bieden. Tjerk Smelt: “Een samenwerking begint altijd met kennismaken, kijken of er een klik is. Een leuke wijze om concreet kennis te maken is bijvoorbeeld aan de hand van een portefeuilleanalyse. Dan vertellen wij hoe wij het beleggingsbeleid zouden aanpakken als wij in uw schoenen zouden staan. Spreekt dat aan, dan zetten we de volgende stap, dan kunnen we samen een plan uitwerken. Neem gerust contact op.”

Voor uw vragen of het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs op telefoonnummer 023 – 554 16 33 of stuur een bericht naar info@wilgenhaege.nl.

Lees ook