Voorwaarden Unilever-Philips | Wilgenhaege

Voorwaarden Unilever-Philips 17%

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Inschrijven?

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk vrijdag 29 november 2019 tot 15:00 uur. Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V. door gebruik te maken van het inschrijfformulier die u kunt downloaden via de button “Informatie downloaden”. Wilgenhaege verstrekt geen beleggingsadvies. Voordat u tot een belegging overgaat, dient u zelf na te gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kernmerken van het product en eventueel uw eigen adviseur te raadplegen.

Inschrijven

Belangrijke informatie

De Unilever – Philips 17% is een beleggingsproduct met een hoog risico. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. De waarde van de Royal Unilever – Philips 17% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw volledige inleg verliezen. U dient uw beslissing om te beleggen in de Unilever – Philips 17% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Unilever – Philips 17%. Deze documenten zijn beschikbaar bovenaan deze pagina.

 

Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.