Voorwaarden Royal Dutch Shell 14% | Wilgenhaege

Voorwaarden Royal Dutch Shell 14%

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Inschrijven?

U kunt zich inschrijven tot uiterlijk vrijdag 27 september 2019 tot 15.00 uur. Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V. door gebruik te maken van het inschrijfformulier die u kunt downloaden via de button “Informatie downloaden”. Wilgenhaege verstrekt geen beleggingsadvies. Voordat u tot een belegging overgaat, dient u zelf na te gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kernmerken van het product en eventueel uw eigen adviseur te raadplegen.

Inschrijven

Het aandeel Shell

Royal Dutch Shell is een wereldwijde groep van energie- en petrochemische bedrijven met het hoofdkantoor in Nederland. Het is een van de drie grootste particuliere olie- en gasproducenten ter wereld. In 2016 nam het BG Group over, een Brits upstream bedrijf met een leidende positie in vloeibaar aardgas (LNG). In 2018 behaalde Shell een onderliggend bedrijfsresultaat van 21,4 miljard dollar, het hoogste resultaat sinds 2014. De netto schuld (als percentage van het totale vermogen) daalde van 25,0% eind 2017 naar 20,3% eind 2018.

Belangrijke informatie

De Royal Dutch Shell 14% is een beleggingsproduct met een hoog risico. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. De waarde van de Royal Dutch Shell 14% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U kunt uw volledige inleg verliezen.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Royal Dutch Shell 14% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Royal Dutch Shell 14%. Deze documenten zijn op deze pagina te downloaden. Royal Dutch Shell 14% wordt uitgegeven door Société Générale S.A. (Société Générale). U loopt een kredietrisico op Société Générale.

Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Royal Dutch Shell 14% is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege. U kunt het Eid ook raadplegen op de website en op de website van Société Générale.

Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht.

Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) die een vergunning heeft verkregen en onder het toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (de Franse Autoriteit voor Prudentiële Controle en Afwikkeling) en is onderworpen aan regulering vanwege de Autorité des marchés financiers (AMF) (de Franse toezichthouder voor de financiële markten).