Vermogensbeheer | Wilgenhaege

Vermogensbeheer

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Persoonlijk betrokken

Bij Wilgenhaege bewijzen we graag dat vermogensbeheer niet elitair hoeft te zijn. Voor ons is het een kwestie van goed luisteren en samen in kaart brengen wat u van uw vermogen verwacht. Daarbij hebben we een heldere visie en een geheel eigen aanpak. Nuchter. Realistisch. Transparant. Zijn dat kenmerken die u aanspreken, dan bent u van harte welkom voor een informele kennismaking. Gaan we ons persoonlijk voor u inzetten, dan is er uiteraard wel een zeker vermogen nodig. Wilt u eerst meer van ons weten, vraagt u dan onze brochure ‘Focus op Kracht’ aan of één van de informatieve boekjes die we hebben uitgegeven.

Aandelen

Wist u dat er alleen al in Europa zo’n 10.000 beursgenoteerde bedrijven bestaan?
Met behulp van onze informatiesystemen, kennis en ervaring zijn wij in staat om stapsgewijs tot aandelenselectie te komen. In de selectie zijn ongeveer 20 aandelen opgenomen. We zorgen ervoor dat wij ondernemingen door-en-door leren kennen om er zeker van te zijn dat ze hoog scoren op alle punten die we belangrijk vinden. Zoals de marktpositie, de kwaliteit van het management en de financiële situatie. Het zijn bedrijven waarin we geloven, die we nauwgezet blijven volgen en in de regel voor langere tijd aanhouden. Ons doel? De benchmarks verslaan!

Obligaties

Ook hier beperken we ons tot Europese bedrijven of landen. Waarbij we ons niet zozeer op groei richten maar meer risicobeheersing en behoud. We streven naar marktconforme prestaties en naar regelmatig rente waarmee u uw inkomen kunt aanvullen.

Aandelen

Bij Wilgenhaege bewijzen we graag dat vermogensbeheer niet elitair hoeft te zijn. Voor ons is het een kwestie van goed luisteren en samen in kaart brengen wat u van uw vermogen verwacht. Daarbij hebben we een heldere visie en een geheel eigen aanpak. Nuchter. Realistisch. Transparant. Zijn dat kenmerken die u aanspreken, dan bent u van harte welkom voor een informele kennismaking. Gaan we ons persoonlijk voor u inzetten, dan is er uiteraard wel een zeker vermogen nodig. Wilt u eerst eens kijken of onze dienstverlening u bevalt, dan kunt u intekenen op één van de innovatieve beleggingsproducten die we met enige regelmaat op de markt brengen. Wilt u eerst meer van ons weten, vraagt u dan onze brochure ‘Focus op Kracht’ aan of één van de informatieve boekjes die we hebben uitgegeven.

Obligaties

Ook hier beperken we ons tot Europese bedrijven of landen. Waarbij we ons niet zozeer op groei richten maar meer risicobeheersing en behoud. We streven naar marktconforme prestaties en naar regelmatig rente waarmee u uw inkomen kunt aanvullen.

Aandelen

Bij Wilgenhaege bewijzen we graag dat vermogensbeheer niet elitair hoeft te zijn. Voor ons is het een kwestie van goed luisteren en samen in kaart brengen wat u van uw vermogen verwacht. Daarbij hebben we een heldere visie en een geheel eigen aanpak. Nuchter. Realistisch. Transparant. Zijn dat kenmerken die u aanspreken, dan bent u van harte welkom voor een informele kennismaking. Gaan we ons persoonlijk voor u inzetten, dan is er uiteraard wel een zeker vermogen nodig. Wilt u eerst eens kijken of onze dienstverlening u bevalt, dan kunt u intekenen op één van de innovatieve beleggingsproducten die we met enige regelmaat op de markt brengen. Wilt u eerst meer van ons weten, vraagt u dan onze brochure ‘Focus op Kracht’ aan of één van de informatieve boekjes die we hebben uitgegeven.

Obligaties

Ook hier beperken we ons tot Europese bedrijven of landen. Waarbij we ons niet zozeer op groei richten maar meer risicobeheersing en behoud. We streven naar marktconforme prestaties en naar regelmatig rente waarmee u uw inkomen kunt aanvullen.

Wilt u een adviseur spreken?

We maken graag vrijblijvend kennis.

U bepaalt de balans

Vertel ons wat uw wensen zijn en wij passen ons maatwerk hierop aan. Het is van belang dat verwachtingen ten aanzien van rendement en risico aansluiten bij uw persoonlijke situatie. De portefeuilles bestaan in het algemeen uit zo’n 30 tot 40 namen van bekende bedrijven. Heeft u een lange horizon, dan kiest u waarschijnlijk voor een wat meer offensieve aanpak met de nadruk op aandelen. Bent u aan het afbouwen, dan ligt een accent op vastrentende waarden meer voor de hand. U geeft ons de richtlijnen mee waar wij naar kunnen handelen.

Beperkt maar toch gespreid

In uw portefeuille komt u geen namen tegen uit Japan, de VS of Brazilië. Wat ons betreft hoeft dat ook helemaal niet, want het is lastig om deze te volgen, te waarderen en er zijn valutarisico’s. De meeste bedrijven die we selecteren zijn internationaal actief en daarmee hebben onze portefeuilles toch een mondiaal karakter.

U bepaalt de balans

Vertel ons wat uw wensen zijn en wij passen ons maatwerk hierop aan. Het is van belang dat verwachtingen ten aanzien van rendement en risico aansluiten bij uw persoonlijke situatie. De portefeuilles bestaan in het algemeen uit zo’n 30 tot 40 namen van bekende bedrijven maar ook van ondernemingen waar u waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Heeft u een lange horizon, dan kiest u waarschijnlijk voor een wat meer offensieve aanpak met de nadruk op aandelen. Bent u aan het afbouwen, dan ligt een accent op vastrentende waarden meer voor de hand. Dat is overigens niet aan ons; u geeft ons de richtlijnen mee waar wij naar kunnen handelen.

Beperkt maar toch gespreid

In uw portefeuille komt u geen namen tegen uit Japan, de VS of Brazilië. Wat ons betreft hoeft dat ook helemaal niet, want het is lastig om deze te volgen, te waarderen en er zijn valutarisico’s. De meeste bedrijven die we selecteren zijn internationaal actief en daarmee hebben onze portefeuilles toch een mondiaal karakter.

U bepaalt de balans

Vertel ons wat uw wensen zijn en wij passen ons maatwerk hierop aan. Het is van belang dat verwachtingen ten aanzien van rendement en risico aansluiten bij uw persoonlijke situatie. De portefeuilles bestaan in het algemeen uit zo’n 30 tot 40 namen van bekende bedrijven maar ook van ondernemingen waar u waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Heeft u een lange horizon, dan kiest u waarschijnlijk voor een wat meer offensieve aanpak met de nadruk op aandelen. Bent u aan het afbouwen, dan ligt een accent op vastrentende waarden meer voor de hand. Dat is overigens niet aan ons; u geeft ons de richtlijnen mee waar wij naar kunnen handelen.

Beperkt maar toch gespreid

In uw portefeuille komt u geen namen tegen uit Japan, de VS of Brazilië. Wat ons betreft hoeft dat ook helemaal niet, want het is lastig om deze te volgen, te waarderen en er zijn valutarisico’s. De meeste bedrijven die we selecteren zijn internationaal actief en daarmee hebben onze portefeuilles toch een mondiaal karakter.

Benieuwd naar de mogelijkheden of

Veelgestelde vragen

Structured notes of gestructureerde producten (verder: gestructureerde producten) zijn samengestelde beleggingsproducten. De samenstelling bestaat uit een combinatie van beleggingsinstrumenten die tezamen zorgen voor het resultaat. Gestructureerde producten bestaan meestal uit een combinatie van opties en obligaties. In het algemeen worden opties gebruikt om rendement te realiseren en obligaties om het beginkapitaal (gedeeltelijk) intact te houden. Gestructureerde producten hebben altijd een bepaalde looptijd.

Er zijn veel verschillende varianten, van heel defensief tot heel offensief. Met per gestructureerd product verschillende beschermingsniveaus (de voorwaarden van de mate waarin en de wijze waarop een hoofdsom (gedeeltelijk) terugbetaald wordt). Gericht op koerswinst en/of gericht op rente-inkomsten. De specificaties worden per product vastgelegd in de voorwaarden (prospectus, deze kunt u opvragen bij Wilgenhaege).

Het kan zo zijn dat beleggers in gestructureerde producten een periodieke uitkeringen ontvangen, dit hoeft niet zo te zijn, meer informatie hierover vindt u onder de vraag: ’Keren gestructureerde producten rente of dividend uit?’.
Wilgenhaege introduceert regelmatig nieuwe gestructureerde producten; inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege. De aankoop gaat via een beleggingsrekening, meer informatie over het open van een beleggingsrekening vindt u onder vraag: ’Over Klant worden – Hoe open ik een beleggingsrekening?’. U kunt uw rekening aanvragen bij een van onze relatiemanagers.

Om met een nieuwe uitgifte van gestructureerde producten mee te kunnen doen dient uw startbedrag vóór de startdatum op uw beleggingsrekening te zijn bijgeschreven. U koopt dan aan tegen de uitgifteprijs zonder transactiekosten.

Beleggingen in de gestructureerde producten via Wilgenhaege zijn verhandelbaar, voor meer informatie over de verhandelbaarheid verwijzen wij naar de vraag: ‘Zijn de gestructureerde producten (dagelijks) verhandelbaar?’.
Ja, de gestructureerde producten via Wilgenhaege zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar. De uitgevende instelling zorgt (onder normale omstandigheden) voor een koop- en een verkoopkoers (het verschil tussen de koop- en verkoopkoers is 1%, als u dus op hetzelfde moment zou kopen en verkopen heeft u 1% verlies in de koers). Bij tussentijdse verkoop is de prijs van het gestructureerde product gelijk aan de actuele waarde op het moment van handelen. De actuele waarde kan zowel hoger als lager zijn dan de nominale waarde.

U geeft uw opdrachten telefonisch en per e-mail door aan Wilgenhaege (maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur) op het nummer: 023 – 567 99 00.
Gestructureerde producten hebben een bepaalde looptijd en specifieke kenmerken die van tevoren bekend zijn. De gestructureerde producten zijn dagelijks op continue basis verhandelbaar, maar lenen zich minder voor actieve handel. U kunt de ontwikkelingen van uw beleggingen volgen via onze beveiligde inlogomgeving en via de app.
Gestructureerde producten kenmerken zich door transparantie. Maar de aanschaf van gestructureerde producten brengt bepaalde risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn: koersrisico en kredietrisico (zoals hier beneden kort wordt toegelicht). Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus van het betreffende product. Niet alle gestructureerde producten zijn geschikt voor iedere belegger. Heeft u hierover meer vragen, kunt u contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege.

Koersrisico: het risico dat de koers van het product en of de onderliggende waarden niet het gewenste resultaat opleveren. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

Kredietrisico: als belegger in een gestructureerd product heeft u een vordering op de uitgevende instelling. Wilgenhaege selecteert de uitgevende instellingen zorgvuldig en baseert de keuze onder andere op de ratings afgegeven door de belangrijkste ratingbureaus. De rating van een uitgevende instelling kan gedurende de looptijd van een product wijzigen. Een kredietrisico kan ontstaan wanneer uitgevende instellingen niet kunnen voldoen aan hun verplichtingen, bijvoorbeeld om dat ze in financiële moeilijkheden verkeren.
De belangrijkste bron van informatie is het prospectus dat per gestructureerd product wordt uitgegeven. Het prospectus kan worden opgevraagd bij Wilgenhaege.

Uitleg en informatie over de werking van het product vindt u in de bijbehorende brochures. Deze kunt u ook opvragen bij Wilgenhaege. U kunt te allen tijde contact opnemen met de relatiemanagers van Wilgenhaege met uw vragen; onze contactgegevens vindt u op deze website.