Dr. Stergios Verros | Wilgenhaege

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Stergios Verros

Stergios Verros werkt sinds half 2019 als Innovation Engineer bij Wilgenhaege.
Hij studeerde onder meer elektrotechniek en regeltechniek en promoveert in maart 2020 op de TU Twente op het gebied van aansturing van robotische systemen voor rompondersteuning.
Stergios is eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling van besturingssystemen. Het geeft hem voldoening als hij andere mensen kan helpen aan een verbetering van de kwaliteit van leven.
Dat was voor hem ook een van de redenen om Biomedical Engineering te gaan onderzoeken.

Stergios Verros promoveert in het najaar van 2019 op de Universiteit Twente.