Indexversneller 142% | Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Indexversneller 142%*

ISIN: XS2508332702

Hefboom

158,75%

Startwaarde EuroStoxx50-index

€3962,41

25-11-2022

Beschermingsniveau

80%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

25-05-2026

Details

Einddatum

01-06-2026

Eind-uitkering

01-06-2026

Uitgevende instelling

SG Issuer

(onderdeel Société Générale Group)

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 

25-05-2026

Loopt nog

*Indexversneller 142% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 25-11-2022. U kunt niet meer inschrijven

Aflossing op einddatum

De Indexversneller 142% profiteert van een mogelijke stijging van de EuroStoxx50-index. De Indexversneller 142% biedt een bescherming tegen een koersdaling tot 80% van de Startwaarde op de einddatum.
Het beleggingsproduct Indexversneller 142% heeft een looptijd van 3,5 jaar (einddatum 25 mei 2026);

Op de einddatum van de Indexversneller 142% zijn er drie mogelijkheden:

  1. Indien de EuroStoxx50-index op de einddatum op of boven de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, vermeerderd met 158,75% van de koerswinst van de EuroStoxx50-index ten opzichte van de Startwaarde;
  2. Indien de EuroStoxx50-index op de einddatum onder de Startwaarde noteert, maar op of boven het Beschermingsniveau noteert van 80% van de Startwaarden, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u heeft in dit geval geen koerswinst;
  3. Indien de EuroStoxx50-index op de einddatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 80% van de Startwaarden, krijgt u een contante betaling van een bedrag gelijk aan uw nominale inleg min het percentage gelijk aan de procentuele waardedaling van de EuroStoxx50-index ten opzichte van de Startwaarde. U krijgt niet uw nominale inleg terug;

Na de uitkering van de nominale waarde, al dan niet met winst of verlies, houdt de Indexversneller 142% op te bestaan.

De Indexversneller 142% kan verhandeld worden gedurende de looptijd; de beleggingsexperts van Wilgenhaege kunnen u de mogelijkheden en voorwaarden vertellen.

Voorwaarden

De voorwaarden van Indexversneller 142% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00