Double Dutch 24% | Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Double Dutch 24%*

ISIN: XS2189885044

Coupon

25,17%

Startwaarde ASMI N.V.

€156,90

04-12-2021

Startwaarde Adyen N.V.

€1.659,00

04-12-2021

Beschermingsniveau

60%

van de Startwaarde van het minst presterende aandeel

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

04-12-2025

Details

Einddatum

11-12-2025

Eind-uitkering

11-12-2025

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

06-12-2021

Loopt nog

Peildatum 2

05-12-2022

Peildatum 3

04-12-2023

Peildatum 4

04-12-2024

Peildatum 5

04-12-2025

*Double Dutch 24% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 04-12-2020. U kunt niet meer inschrijven

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Double Dutch 24% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Double Dutch 24% wordt vervroegd afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde staat. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug én een rente-uitkering. Die kan 25,17%, 50,34%, 75,51%, 100,68% of zelfs 125,85% zijn. De opgelopen rente wordt als volgt berekend:

Staat het minst presterende aandeel op of boven de startwaarde op de:

  • 1e peildatum, dan krijgt u 25,17% rente; Double Dutch 24% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 2e peildatum, dan krijgt u 50,34% rente; Double Dutch 24% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 3e peildatum, dan krijgt u 75,51% rente; Double Dutch 24% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 4e peildatum, dan krijgt u 100,68% rente; Double Dutch 24% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
  • 5e peildatum (einddatum), dan krijgt u 125,85% rente; Double Dutch 24% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het minst presterende aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering;

  • Indien het minst presterende aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 60% van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd tegen de actuele koers van dat moment, voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. Wanneer de slotkoers van het minst presterende aandeel bijvoorbeeld op de laatste peildatum met 50% is gedaald ten opzichte van de Startwaarde, krijgt u aandelen van het minst presterende aandeel geleverd voor een bedrag gelijk aan 50% van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug en u loopt het risico uw volledige inleg te verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van ASMI N.V. of Adyen N.V.).

Na uitkering van de nominale waarde of nadat de minst presterende aandelen zijn geleverd tegen de actuele koers van dat moment (bij aflossing op de einddatum), houdt Double Dutch 24% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Double Dutch 24% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00