Adyen 10,2% | Wilgenhaege

Productkenmerken

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Adyen 10,2%*

ISIN: XS2437778108

Coupon

16%

Startwaarde Adyen N.V.

€1.823,40

18-02-2022

Beschermingsniveau

70%

van de Startwaarde

Uitgifteprijs

100%

(1.000 euro)

Laatste peildatum

18-02-2027

Details

Einddatum

18-02-2027

Eind-uitkering

18-02-2027

Uitgevende instelling

BNP Paribas S.A.

Distributeur

Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Peildata

Koers

Peildatum 1

20-02-2023

Loopt nog

Peildatum 2

19-02-2024

Peildatum 3

18-02-2025

Peildatum 4

18-02-2026

Peildatum 5

18-02-2027

*Adyen 10,2% is een beleggingsproduct.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijving

De inschrijving op dit beleggingsproduct is geëindigd op 18 februari 2022. U kunt niet meer inschrijven

Rente-uitkering en aflossing voor einddatum

Adyen 10,2% wordt afgelost op het moment dat op één van de jaarlijkse peildata het aandeel Adyen N.V. op of boven de Startwaarde noteert. Op deze peildatum wordt de coupon (rente) uitgekeerd én wordt Adyen 10,2% afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde. De rente en de nominale waarde worden uitgekeerd binnen 5 werkdagen na deze peildatum. 

Aflossing op einddatum

Als op geen van de peildata (inclusief de laatste peildatum) het aandeel op of boven de Startwaarde noteert, zijn er twee mogelijkheden:

  • Indien het aandeel op de laatste peildatum op of boven het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde noteert, ontvangt u 100% van uw nominale inleg terug, u ontvangt dan echter geen rente-uitkering.

  • Indien het aandeel op de laatste peildatum lager noteert dan het Beschermingsniveau van 70% van de Startwaarde, ontvangt u een contante betaling voor een bedrag gelijk aan een percentage van de nominale waarde van uw inleg. U krijgt niet uw nominale inleg terug.
    Na uitkering van de nominale waarde, of na de contante betaling, houdt Adyen 10,2% op te bestaan.

Voorwaarden

De voorwaarden van Adyen 10,2% staan beschreven in het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van dit product. Deze documenten kunt u kosteloos opvragen bij Wilgenhaege Capital Markets B.V.

Wilt u een adviseur spreken?

Neem contact op met onze clientservices: 023 554 33 00