Het succes van gestructureerde beleggingsproducten | Wilgenhaege

Het succes van gestructureerde beleggingsproducten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Levi Pels Rijcken, een van de beleggingsadviseurs bij Wilgenhaege, heeft dagelijks te maken met beleggers die hij informeert over de dienstverleningen van Wilgenhaege: vermogensbeheer, gestructureerde beleggingsproducten en private investeringen. Levi heeft de vraag naar gestructureerde beleggingsproducten de afgelopen jaren flink zien toenemen.

Levi: “Het succes van de gestructureerde producten vind ik niet vreemd. Veel beleggers hebben geprofiteerd van de positieve markten, maar zijn tegelijkertijd zo realistisch dat het niet een vanzelfsprekendheid is. Dan zoek je naar mogelijkheden om diversificatie aan te brengen zonder het uitzicht te verliezen op een mooi rendement.”

Wilgenhaege brengt al meer dan 20 jaar gestructureerde producten naar de markt. De meeste producten kennen een maximale looptijd van 5 jaar, maar de praktijk leert dat veel producten al na 1 of 2 jaar automatisch aflopen. De netto rendementen verschillen per product en zijn afhankelijk van de onderliggende aandelen en de marktomstandigheden van dat moment. De rendementen zijn vergelijkbaar met de rendementen op reguliere aandelenbeleggingen, maar met dat verschil dat de koersen van de onderliggende aandelen bij gestructureerde producten niet hoeven te stijgen en dat er ook vaak een (gedeeltelijke en voorwaardelijke) kapitaalsbescherming in zit.

Levi: “Veel beleggers bouwen een beleggingsportefeuille in de gestructureerde beleggingsproducten op naast een reguliere beleggingsportefeuille. Het vult elkaar gewoon goed aan. Ik zeg altijd dat 1 beleggingsproduct geen portefeuille is en dat het juist zinvol kan zijn om in een aantal gestructureerde beleggingsproducten tegelijkertijd te investeren. De meeste beleggers rollen aflopende producten vervolgens weer door.”

Levi: “Het succes van de gestructureerde producten vind ik niet vreemd. Veel beleggers hebben geprofiteerd van de positieve markten, maar zijn tegelijkertijd zo realistisch dat het niet een vanzelfsprekendheid is. Dan zoek je naar mogelijkheden om diversificatie aan te brengen zonder het uitzicht te verliezen op een mooi rendement.”

Wilgenhaege brengt al meer dan 20 jaar gestructureerde producten naar de markt. De meeste producten kennen een maximale looptijd van 5 jaar, maar de praktijk leert dat veel producten al na 1 of 2 jaar automatisch aflopen. De netto rendementen verschillen per product en zijn afhankelijk van de onderliggende aandelen en de marktomstandigheden van dat moment. De rendementen zijn vergelijkbaar met de rendementen op reguliere aandelenbeleggingen, maar met dat verschil dat de koersen van de onderliggende aandelen bij gestructureerde producten niet hoeven te stijgen en dat er ook vaak een (gedeeltelijke en voorwaardelijke) kapitaalsbescherming in zit.

Levi: “Veel beleggers bouwen een beleggingsportefeuille in de gestructureerde beleggingsproducten op naast een reguliere beleggingsportefeuille. Het vult elkaar gewoon goed aan. Ik zeg altijd dat 1 beleggingsproduct geen portefeuille is en dat het juist zinvol kan zijn om in een aantal gestructureerde beleggingsproducten tegelijkertijd te investeren. De meeste beleggers rollen aflopende producten vervolgens weer door.”

Vanaf maandag 12 september kan ingeschreven worden op een nieuw gestructureerd beleggingsproduct. De specificaties worden op 9 september bekendgemaakt. De inschrijving loopt tot vrijdag 30 september 15.00 uur. Wanneer u nog geen beleggingsrekening heeft bij Wilgenhaege adviseren wij u om tijdig te reageren. 

Op vrijdagmiddag 16 september bent u van harte welkom bij onze presentatie te Hoofddorp over ‘De toegevoegde waarde van gestructureerde beleggingsproducten’.

Lees ook