Materials Science Innovation Engineer | Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Materials Science Innovation Engineer

PhD positie

Wilgenhaege Investments investeert in grootschalige energieopslagoplossingen. Deze systemen zijn uniek omdat ze gebaseerd zijn op schone technologie. De systemen zijn grootschalig omdat ze in opslagcapaciteit variëren van enkele megawatturen tot honderden. Grootschalige energieopslag is een nieuw fenomeen en we willen ons positioneren als wereldleider in de markt voor schone energieopslag.

Dat onze technologieën wezenlijk verschillen van de batterijen en batterijtechnologie die we de afgelopen decennia hebben gezien, is alleen al om die reden meer dan duidelijk. Omdat we van schone technologie houden, zijn we ook op een ander spoor dan lithium-iontechnologie. Om de processen in onze energieopslagsystemen te verbeteren, zijn we op zoek naar een Innovation Engineer Materiaalkunde.

Waarom dit een kans is voor jou?

Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw ideeën bij nodig. Wat kan er beter? Wat kan er anders? Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?

Je kunt de creatief verbindende schakel zijn tussen theorie en praktijk. Je bent een teamspeler. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren. Je begrijpt wat er bij innovatie van je wordt gevraagd. Aan een half woord heb jij genoeg. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel

 • PhD in Materiaalkunde, Structurele Mechanica of vergelijkbare richtingen;
 • Je hebt praktische ervaring in het oplossen van materiaalkeuzes onder bijzondere omstandigheden;
 • Je hebt naast kennis en ervaring van materiaaltechniek nadrukkelijke ervaring op grond van composiettechnologie;
 • Je beschikt over fundamentele kennis en praktische ervaring met structurele analyses in eindige-elementenmethoden;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen;
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief;
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.

Ons aanbod

Wij begrijpen je manier van denken en proberen je daar zo goed mogelijk in te faciliteren. We denken en werken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we komen tot de oplossingen die we zoeken, doet er niet zoveel toe, als we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier hebben in wat we doen en elkaar prikkelen. Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Persoonlijke-, wetenschappelijke- en zakelijke dynamiek in een menselijk jasje. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Na gebleken geschiktheid bieden we je graag een vaste baan aan.

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
t.a.v. Marjorie Boddeke Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

Telefoonnummer: 023 567 99 00

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen.

Materials Science Innovation Engineer

PhD-position

Wilgenhaege Investments invests in large-scale energy storage solutions. These systems are unique, because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to hundreds of megawatt hours. Large-scale energy storage is a new phenomenon, and we want to position ourselves as a global leader in the market for clean energy storage.

The fact that our technologies are significantly different to the batteries and battery technology that we have seen in the last few decades is significant in its own right. Because we care about clean technology, we are on a totally different track than lithium-ion technology. In order to improve the processes in our energy storage systems we are now looking for a Materials Science Innovation Engineer.

Why is this opportunity right for you?

We are looking for someone who feels at home in a young, dynamic and challenging environment, where passion and the commitment to keep on improving things shine through at every level of the organisation. We are looking for someone who already has a few years’ relevant work experience and can contribute to our team on both the theoretical and the practical front. We love people who think, and we love people who act. We are revolutionary and realistic. We want you to strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our business operations.

Does this sound like you?

You can provide the missing link between theory and practice. You are a team player. You love brainstorming with colleagues who have a different background to you. You understand what innovation demands from you. You pick things up quickly. You take responsibility for your own work, and would like to become a linchpin in our team. We are looking to build systems that are unique in every respect, and you get a kick out of making a contribution to this.

Your profile

 • PhD in Materials Science, Structural Mechanics or similar areas;
 • You have practical experience in selecting the right materials to use under unusual circumstances;
 • As well as knowledge and experience in materials technology, you specifically have experience based on composite technology;
 • You have basic knowledge and practical experience with structural analysis using finite element methods;
 • You are enjoying your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more;
 • You are an ideas person and you take the initiative;
 • You can deliver excellent work either on your own and as part of a team.
 • Your pleasant personality means you are liked by customers and colleagues;
 • You are fluent in both Dutch and English.

Our offer

With us you can be yourself and develop yourself! We like to see people feel at home with us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package. Wilgenhaege Investments owns several companies that are active in next-generation technology in the area of sustainability. We offer you growth opportunities within our group.

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
Attention: Marjorie Boddeke

Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege owns several companies active in several sectors. The companies in the energy sector are concerned with the generation of energy, the storage of energy, the trading of energy and the sustainable use of energy in production systems.