Interview 'Gestructureerde producten in elke beleggingsportefeuille!' | Wilgenhaege

Gestructureerde producten in elke beleggingsportefeuille!

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Bij beleggen is de trend diversificatie

Gestructureerde producten passen volgens Tjerk Smelt, directeur relatiemanagement bij Wilgenhaege, zeker in dat plaatje.

Wilgenhaege geeft regelmatig gestructureerde producten uit, maar wat is een gestructureerd product precies?

“Kort gezegd, het zijn samengestelde beleggingsproducten waarvan de werking van tevoren vastligt. Met de werking bedoel ik natuurlijk niet het uiteindelijke rendement, want dat kan helaas niet gegarandeerd worden, maar wel op welke wijze er rendement kan komen, wat de risico’s zijn, of er een bepaalde mate van bescherming in opgenomen is en wat de looptijd is.

Het makkelijkste is om het even uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Bijvoorbeeld een product dat na een jaar een bepaalde rente uitkeert wanneer de AEX-index, gelijk is gebleven of is gestegen.”

“Wij zijn doorgegaan met de bredere markt en daarmee verschaffen we onszelf juist een unieke positie”

Voor de crisis van 2008/2009 zag je deze producten bij meer banken en beheerders. Waarom gaan jullie door terwijl andere partijen gestopt zijn?

“Inderdaad zag je deze producten heel veel in de periode 2002 tot eind 2008. In de financiële crisis die daarop volgde stopte een groot aantal beheerders en banken met de uitgifte. De producten worden meestal uitgegeven door banken en die zaten in het verdomhoekje. Daarnaast is de rente een belangrijk component. Hoe lager de rente, hoe moeilijker het is om een product te bouwen. En als derde reden noem ik de wet en regelgeving. Voor de crisis werden de producten gelanceerd aan de hand van een folder. De informatieverschaffing is nu veel uitgebreider.”

Nog steeds worden er significante bedragen in gestructureerde producten geïnvesteerd, ook bij de bekende groot- en effectenbanken, maar dan vrijwel alleen voor de zeer welgestelden of grotere institutionele partijen en stichtingen. Wij zijn doorgegaan met de bredere markt en daarmee verschaffen we onszelf juist een unieke positie.”

De rente die bij een aantal van jullie producten staat, lijkt onwerkelijk hoog; hoe werkt dat? Betekent dat niet ook een torenhoog risico?

“Het aantrekkelijke van deze producten is vaak de mogelijkheid op een hoge rente-uitkering. Die rente is wel in de meeste gevallen voorwaardelijk; dus zeker niet gegarandeerd. Bijvoorbeeld alleen wanneer op een meetmoment, zeg na een jaar, de koers van de onderliggende waarden gelijk of hoger staat aan de startkoers. De onderliggende waarde kan bijvoorbeeld een aandeel zijn. Let op, je hebt dan geen recht op het dividend dat de aandeelhouder wel zou kunnen ontvangen.”

Hoe hebben de gestructureerde producten het gedaan in 2020?

“De markt is zeer hectisch geweest en daar hebben gestructureerde producten ook onder geleden. Wanneer een product gebaseerd is op een index die hard is gedaald, daalt het gestructureerde product vaak ook. Dus ja, ook wij hebben nu een aantal producten lopen dat met de markt mee omlaag is gegaan, maar dus ook weer profiteert van het herstel.

Het voordeel van gestructureerde producten ten opzichte van een aandeel of index is echter dat er vaak een bepaalde mate van bescherming in zit. Bijvoorbeeld dat de onderliggende waarde tot wel 30% mag dalen op de einddatum om toch de hoofdsom terug te ontvangen.

En beleggen in gestructureerde producten is net als beleggen, probeer laag in te stappen! Dus ook in de dip van de markt zijn wij doorgegaan met de uitgifte van producten. En dat zie je dan ook direct terug in de mogelijke rente-uitkering. Hoe hectischer, hoe volatieler de markt, hoe mooier de rentecoupon op het product kan uitpakken.”

Wat zie je nu in de markt?

“Een aantal verschillende ontwikkelingen. Punt 1 is dat er een verschuiving plaatsvindt van de gestandaardiseerde beleggingsportefeuilles, dus een deel aandelen en een deel obligaties, naar meer alternatieven. Alternatieven, zowel aan de defensieve als aan de offensieve kant, omdat de rente extreem laag of negatief is en omdat veel dividend is weggevallen. Alternatieven zoals bijvoorbeeld gestructureerde producten kunnen dan een uitkomst zijn.
Punt 2 is ook diezelfde verschuiving, dus een groter belang in andersoortige beleggingen dan aandelen en obligaties, maar dan om meer diversificatie. Dus niet allemaal beleggingen die met het beurssentiment meegaan. Het combineren van de klassieke portefeuille met gestructureerde producten en private equity resulteert vaak in veel meer stabiliteit.”

Laatste vraag: wat is de gouden tip bij gestructureerde producten?

“Een tip over een mooie belegging geef ik niet. Zo’n tip heeft vaak een heel beperkte houdbaarheid. Mijn tip is wel dat enkel een gestandaardiseerde beleggingsportefeuille aanhouden niet aansluit bij de huidige markt. Pas alsjeblieft diversificatie toe in de beleggingsportefeuille. Dus naast aandelen en obligaties ook oog hebben voor bijvoorbeeld gestructureerde producten en private investeringen. En vanzelfsprekend ben ik bereikbaar om over die mogelijkheden te sparren.”

Meer uitleg over gestructureerde producten? Vraag hier ons e-book ‘Wat zijn gestructureerde producten?’ aan.