Industrial Design Engineer | Wilgenhaege

Vacature

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Industrial Design Engineer

Wilgenhaege Investments investeert in grootschalige energieoplossingen. Die systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen, maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Juist omdat we werken met nieuwe technologie, zit elke dag vol nieuwe uitdagingen. Wij zijn wij op zoek naar een energieke en gepassioneerde Industrial Design Engineer die zich daar helemaal thuis bij voelt. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevantie werkervaring heeft opgebouwd en toe is aan deze geweldige uitdaging.  

Waarom dit een kans is voor jou?

Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw ideeën bij nodig. Wat kan er beter? Wat kan er anders? Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?

Je kunt de verbindende schakel zijn tussen de systemen die wij hebben ontwikkeld en de gebruikers die ze zo efficiënt mogelijk willen inzetten voor de opslag van energie. Je hebt affiniteit met techniek. Dat spreekt voor zich. Je bent een teamspeler. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren om zo te komen tot het beste resultaat. Aan een half woord heb jij genoeg. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Je beschikt over de kwaliteiten om zelf mooie ontwerpen te maken, maar je schakelt ook gemakkelijk anderen in als die op onderdelen beter zijn. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel

 • Je hebt een aantal jaren ervaring in Industrial Design;
 • Je hebt op de TU de opleiding Industrial Design doorlopen;
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen;
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief;
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
 • Je hebt ervaring opgebouwd in het gebruik van systemen zoals SolidWorks of Inventor.

Ons aanbod

Wij begrijpen je manier van denken en proberen je daar zo goed mogelijk in te faciliteren. We denken en werken graag ‘out of the box’. Soms is er zelfs geen ‘box’. Hoe we komen tot de oplossingen die we zoeken, doet er niet zoveel toe, als we er maar komen. In de meeste gevallen ontstaat dit doordat we elkaar helpen, plezier hebben in wat we doen en elkaar prikkelen. Bij ons kun je jezelf zijn. En: jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt en daar helpen we je mee. Persoonlijke-, wetenschappelijke- en zakelijke dynamiek in een menselijk jasje. Voor de juiste man of vrouw bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn afgestemd op kennis en ervaring. Na gebleken geschiktheid bieden we je graag een vaste baan aan.

Je sollicitatie

Je kunt je reactie per post of e-mail sturen naar:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
t.a.v. Marjorie Boddeke
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

Telefoonnummer: 023 567 99 00

Over Wilgenhaege

Wilgenhaege heeft deelnemingen in meerdere bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het opwekken van energie, het opslaan van energie, het verhandelen van energie en het duurzaam gebruik van energie in productiesystemen.

Industrial Design Engineer

Wilgenhaege Investments invests in large-scale energy storage solutions. These systems are unique, because they are based on clean technology. The systems are large-scale in the sense that their storage capacity ranges from a few megawatt hours to hundreds of megawatt hours. Large-scale energy storage is a new phenomenon, and we want to position ourselves as a global leader in the market for clean energy storage.

The fact that our technologies are significantly different to the batteries and battery technology that we have seen in the last few decades is significant in its own right. Because we care about clean technology, we are on a totally different track than lithium-ion technology.

We’re looking for an energetic and passionate Industrial Design Engineer who’ll feel completely at home in this environment.  We’re looking for someone with the relevant work experience who is ready for this great challenge.

Why is this oppertunity right for you?

We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be unique in every way and for this, we need your ideas. What could be better? What can be done differently? We are revolutionary and realistic.  We want you to strengthen our innovation team. You’ll be involved in all facets of our systems and our business operations.

Can you see yourself in this role?

You can be the connection between the systems we have developed and the users who want to use them as efficiently as possible to store energy. You have an affinity for technology — that goes without saying — and you’re a team player. You like to spar with your colleagues from different backgrounds to achieve optimum results. You have a close understanding with other people.  You feel responsible for your job and would like to become a supporting player in our team. You have the qualities to create beautiful designs yourself, but you also easily engage others if they’re better at some things than you. We want to build systems that are unique in every aspect and you get a kick out of contributing to that.

Your profile

 • You have several years of experience in Industrial Design;
 • You have completed the Industrial Design programme at TU Delft;
 • You’re satisfied where you are now but you’d prefer to work in an environment where you can challenge yourself more;
 • You have ideas and take initiative;
 • You function well independently and as part of a team;
 • Your pleasant personality allows you to win over clients and colleagues;
 • You’re fluent in Dutch and English;
 • You have solid experience in systems like SolidWorks or Inventor.

Our offer

With us, you can be yourself. And develop even more! We’d like you to enjoy your time with us and we’ll help you with that. For the right person, we offer suitable remuneration along with other benefits. Wilgenhaege Investments owns several companies that are active in the next generation of sustainable technology. We offer career opportunities within our group.

Your application

You can send your reply by letter or email to:

Wilgenhaege Private Investeringen B.V.
Attention: Marjorie Boddeke

Marktplein 47
2132 DA  Hoofddorp

Phone: +31 (0) 23 567 99 00

About Wilgenhaege

Wilgenhaege Investments holds interests in multiple companies and sectors. The companies in the energy sector are focussed on generating energy, storing energy, trading in energy and the sustainable use of energy in production systems.