Double Dutch 24%: 20,95%* netto rente uitkering na 1 jaar | Wilgenhaege

Double Dutch 24% succesvol gesloten

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Dinsdag 7 december 2021

20,95%* netto rente uitkering na 1 jaar

Het beleggingsproduct Double Dutch 24%** is na 1 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na vier jaar een netto rente van 20,95%* op.

Dinsdag 7 december 2021

20,95% netto rente uitkering na 1 jaar

Het beleggingsproduct Double Dutch 24%** is na 1 jaar succesvol gesloten en levert beleggers na vier jaar een netto rente van 20,95%* op.

Tot de productkenmerken van Double Dutch 24% behoorden:

  • Tot vijf jaar lang beleggen met het aandeel ASM International en het aandeel Adyen N.V. als onderliggende waarden;
  • Uitkering van de rente vond plaats als minst presterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de startwaarde sloot.

Double Dutch 24% sloot op de eerste peildatum (6 december 2021) boven de startwaarde, waardoor beleggers hun inleg terugontvingen plus een netto* rente-uitkering van 20,95%. Het beleggingsproduct is op dat moment beëindigd.

 

*De netto uitkering is na aftrek van provisies, kosten en lasten. De startdatum van de Double Dutch 24% was 4 december 2020. Double Dutch 24% had een maximale looptijd van 5 jaar. Op de eerste peildatum (6 december 2021) werd de doelstelling bereikt en is het product beëindigd. Op 13 december 2021 wordt een netto rente van 20,95% uitgekeerd aan de beleggers. De Double Dutch 24% kende een bruto geprognosticeerde rent -uitkering van maximaal 5 x 25,17% = 125,85% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling zou bereiken; deze uitkering heeft niet plaatsgevonden omdat de doelstelling al was bereikt op de eerste peildatum.


**Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Double Dutch 24% is een beleggingsproduct. Dit beleggingsproduct is verkocht op basis van Execution Only. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.