De inschrijving is open: Easy Coupon 12,8% | Wilgenhaege

De inschrijving is open:
Easy Coupon 12,8%

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Vrijdag 24 juni 2022

Vanaf maandag start de inschrijving op het nieuwe beleggingsproduct Easy Coupon 12,8%*, met als onderliggende waarden de aandelen ASR Nederland en ASM International.

Easy Coupon 12,8% keert een rente uit wanneer het minst presterende aandeel op één van de jaarlijkse peildata op of boven 80% van de Startwaarde staat; eventueel niet uitbetaalde coupons over voorgaande jaren worden dan ook uitgekeerd. Daarnaast geldt dat wanneer het minst presterende aandeel op één van de jaarlijkse peildata op of boven de Startwaarde staat het product stopt. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug plus de rente-uitkering. Easy Coupon 12,8% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar.

De specificaties van de Easy Coupon 12,8% en concrete voorbeelden staan beschreven in de brochure.

Vrijdag 24 juni 2022

Vanaf maandag start de inschrijving op het nieuwe beleggingsproduct Easy Coupon 12,8%*, met als onderliggende waarden de aandelen ASR Nederland en ASM International.

Easy Coupon 12,8% keert een rente uit wanneer het minst presterende aandeel op één van de jaarlijkse peildata op of boven 80% van de Startwaarde staat; eventueel niet uitbetaalde coupons over voorgaande jaren worden dan ook uitgekeerd. Daarnaast geldt dat wanneer het minst presterende aandeel op één van de jaarlijkse peildata op of boven de Startwaarde staat het product stopt. U krijgt dan 100% van uw nominale inleg terug plus de rente-uitkering. Easy Coupon 12,8% wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) en heeft een looptijd van maximaal vijf jaar.

De specificaties van de Easy Coupon 12,8% en concrete voorbeelden staan beschreven in de brochure.

Wat maakt Easy Coupon 12,8%* interessant voor u?

  • Easy Coupon 12,8% geeft kans op een aantrekkelijke rente-uitkering, ook bij beperkt dalende koersen (tot 20% daling van onderliggende waarden)

  • Easy Coupon 12,8% is tussentijds verhandelbaar

  • Easy Coupon 12,8% biedt voorwaardelijke bescherming van uw inleg op einddatum

Wat is het risico van Easy Coupon 12,8%?

  • U loopt het risico dat uw visie niet uitkomt en dat de onderliggende waarden niet op of boven 80% van de Startwaarden zullen staan op één van de vijf, jaarlijkse meetmomenten

  • U loopt koersrisico op uw gehele inleg

  • U heeft gedurende de looptijd kredietrisico op BNP Paribas S.A.

De inschrijfperiode sluit op vrijdag 15 juli om 15.00 uur.

Heeft u nog geen beleggingsrekening bij Wilgenhaege?

*Dit is een bericht van Wilgenhaege Capital Markets B.V. Easy Coupon 12,8% is een beleggingsproduct. Dit beleggingsproduct wordt verkocht op basis van Execution Only. Alle kenmerken en eventuele risico’s staan beschreven in de brochure en het prospectus, te downloaden op de website: www.wilgenhaege.nl/easy-coupon-12-8/. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.