Actueel nieuws | Wilgenhaege

Double Dutch 16,3% succesvoller
gesloten dan verwacht…

Heeft u een vraag?
Neem contact op

Actueel nieuws

Woensdag 17 februari 2021

Rente op Double Dutch 16,3%* nóg hoger

De emissie van Double Dutch 16,3%* is afgelopen vrijdag 12 februari 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 19,5%***. Dat is 3,2% hoger dan de 16,3% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

*Double Dutch 16,3% is een beleggingsproduct. De waarde van de Double Dutch 16,3% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

**Tot de productkenmerken van de Double Dutch 16,3% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen Wolters Kluwer en ASR Nederland als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minstpresterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sluit.

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Double Dutch kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 19,5% = 97,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dit geval bedraagt 92,4%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Double Dutch 16,3% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Double Dutch 16,3%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/163-dd-voorwaarden/. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Double Dutch wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Double Dutch is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.

Woensdag 17 februari 2021

Rente op Double Dutch 16,3%* nóg hoger

De emissie van Double Dutch 16,3%* is afgelopen vrijdag 12 februari 2021 succesvol gesloten. De definitieve productkenmerken** zijn bekend. De rente is vastgesteld op 19,5%***. Dat is 3,2% hoger dan de 16,3% die was geprognosticeerd.

Belangrijke informatie

*Double Dutch 16,3% is een beleggingsproduct. De waarde van de Double Dutch 16,3% kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien u belegt in een beleggingsproduct, kunt u uw volledige inleg verliezen.

**Tot de productkenmerken van de Double Dutch 16,3% behoren onder andere: tot vijf jaar lang beleggen met de aandelen Wolters Kluwer en ASR Nederland als onderliggende waarden. Uitkering van de rente vindt plaats als de koers van het minstpresterende aandeel op één van de peildata (maximaal 5) boven de Startwaarde sluit. 

***De rente-uitkering is vóór aftrek van provisies, kosten en lasten. Double Dutch kent een bruto geprognosticeerde rente-uitkering van maximaal 5 x 19,5% = 97,5% indien het product pas aan het einde van het 5e jaar zijn doelstelling bereikt; de maximale netto rente-uitkering in dit geval bedraagt 92,4%.

U dient uw beslissing om te beleggen in de Double Dutch 16,3% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus, de supplementen bij het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Double Dutch 16,3%. Deze documenten zijn beschikbaar via www.wilgenhaege.nl/163-dd-voorwaarden/. U dient het prospectus goed te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de bevoegde autoriteit is geen aanprijzing van de aangeboden effecten. Double Dutch wordt uitgegeven door BNP Paribas S.A. (BNP Paribas). U loopt een kredietrisico op BNP Paribas. Het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de Double Dutch is gratis verkrijgbaar via Wilgenhaege.

Actueel

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over producten waar u in kunt beleggen

Aanmelding Nieuws van Wilgenhaege website