Aegon Click 14%*

Zoekt u een belegging die kans biedt op een rente van 14% per jaar en die op de einddatum bescherming biedt tegen koersdalingen tot 30%? Bent u bereid het risico te nemen dat u aandelen Aegon ontvangt in geval de koersdaling meer dan 30% is op de einddatum? Misschien is de Aegon Click 14% dan iets voor u…

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ik wil graag:
informatie ontvangeneen adviseur spreken

Ik wil telefonisch uitleg over het product

Kansen

0 %
Rente na 1 jaar
0 %
Rente na 2 jaar
0 %
Rente na 3 jaar
0 %
Rente na 4 jaar
0 %
Rente na 5 jaar

 

Bescherming tegen een koersdaling tot 30% op de einddatum ten opzichte van de startwaarde

Zodra de rente wordt uitgekeerd, krijgt u ook uw nominale inleg terug en stopt de Aegon Click 14%. De rente wordt uitgekeerd als op één van de vijf peildata het aandeel Aegon gelijk aan of hoger noteert dan de startwaarde. Als startwaarde geldt de slotkoers van het aandeel Aegon op 30 november 2018.

Risico’s:

 • De rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de slotkoers van het aandeel Aegon op de jaarlijkse peildatum
 • Terugbetaling van uw inleg is niet gegarandeerd. Indien het aandeel Aegon op de laatste peildatum lager noteert dan 70% van de startwaarde krijgt u aandelen Aegon geleverd tegen de actuele koers van dat moment.
 • U kunt uw gehele inleg verliezen (bijvoorbeeld bij een faillissement van Aegon gedurende de looptijd van het product)
 • U loopt kredietrisico op Societé Général S.A., de uitgevende instelling van de Aegon Click 14% (rating 30 oktober 2018: A/A1/A)

Staat het aandeel Aegon:

 • op of boven de startwaarde op de 1e peildatum, dan krijgt u 14% rente uitgekeerd;
  De Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • onder de startwaarde op de 1e peildatum, maar op of boven de startwaarde op de 2e peildatum, dan krijgt u 28% rente uitgekeerd;
  De Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • onder de startwaarde op de 1e en 2e peildatum, maar op of boven de startwaarde op de 3e peildatum, dan krijgt u 42% rente uitgekeerd;
  De Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • onder de startwaarde op de 1e, 2e en 3e peildatum, maar op of boven de startwaarde op de 4e peildatum, dan krijgt u 56% rente uitgekeerd;
  De Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug;
 • Onder de startwaarde op de 1e, 2e, 3e en 4e peildatum, maar op of boven de startwaarde op de 5e peildatum, dan krijgt u 70% rente uitgekeerd;
  De Aegon Click 14% stopt en u krijgt uw nominale inleg terug.

 

Als de Aegon Click 14% op geen van de peildata op of boven de startwaarde noteert, ontvangt u géén rente-uitkering. In dat geval krijgt u op de einddatum:

 • de nominale waarde van uw inleg terug, als de slotkoers van het aandeel Aegon op de laatste peildatum niet lager is dan 70% van de startwaarde van het aandeel Aegon; of
 • aandelen Aegon geleverd tegen de actuele koers van het aandeel Aegon op dat moment, als de slotkoers van het aandeel Aegon op de laatste peildatum lager is dan 70% van de startwaarde van het aandeel Aegon. U krijgt niet uw nominale inleg terug.

In beide gevallen houdt de Aegon Click 14% op te bestaan.

Wanneer kan de Aegon Click 14%* interessant voor u zijn?

 • Als u op zoek bent naar een beleggingsproduct dat tot maximaal 70% rente uit kan keren;
 • Als uw visie is dat het aandeel Aegon over 5 jaar niet meer dan 30% zal dalen t.o.v. de startwaarde;
 • Als u bereid bent om volledig koersrisico op uw inleg te lopen;
 • Als u bereid bent om gedurende de looptijd kredietrisico te lopen op Société Générale S.A. (‘Société Générale’);
 • Als u bereid bent om de Aegon Click 14% gedurende de gehele looptijd (van maximaal 5 jaar) aan te houden.
 

Aegon Click 14% is een beleggingsproduct met een hoog risico. U dient uw beslissing om te beleggen in de Aegon Click 14% uitsluitend te nemen op basis van het prospectus en de definitieve voorwaarden (Final Terms) van de Aegon Click 14%. U dient zelf na te gaan of uw beleggingsprofiel aansluit bij de kenmerken van de Aegon Click 14% dan wel een adviseur te raadplegen. Wilgenhaege verleent geen beleggingsadvies.

*De Aegon Click 14% is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inschrijven?

U kunt vanaf maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 30 november 2018 tot 15.00 uur inschrijven op de Aegon Click 14%. Inschrijven kan uitsluitend via Wilgenhaege Capital Markets B.V. Er geldt een minimuminschrijving van 10.000,- euro nominaal (10 deelnemingen).

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nieuw: online inschrijven

Houdt uw mobiele telefoon bij de hand.

Hierop ontvangt u straks:

 • een code
 • een wachtwoord

Lukt het niet helemaal of vindt u begeleiding wenselijk? Neem dan contact met ons op 023 567 99 00 of stuur een e-mail naar: clientservices@wilgenhaege.nl Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Koopt u de Aegon Click 14% en brengt u ons in contact met een kennis of zakenrelatie die ook inschrijft op de Aegon Click 14%? Dan krijgt u een korting van 200,- euro op de aankoopkosten voor elke kennis of zakenrelatie die u heeft aangebracht.

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wilgenhaege Capital Markets B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam en beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht. Société Générale S.A. wordt in Frankrijk gereguleerd door de `Autorité des Marchés Financiers’(AMF).