Consultancy

In onze aanpak bakenen we een zeker universum af. Voor aandelen en obligaties beperken we ons bijvoorbeeld tot Europa en hanteren we een fundamentele beleggingsmethode. Een ander universum waar we focus op leggen, zijn de bedrijven die een leidende rol hebben op het gebied van sustainability en renewable energy. Wij kijken wereldwijd en hebben die bedrijven in kaart gebracht. Het zijn de ondernemingen die zich de grote problemen van vandaag en morgen aantrekken. En hard werken aan baanbrekende oplossingen op het gebied van:

 

  • Watertechnologie
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Biothermische energie
  • Overige alternatieve energie
  • Afvalverwerking.

 

Onze geconcentreerde aanpak heeft z’n waarde bewezen en laat bovengemiddelde beleggingsresultaten zien.
Welke te selecteren voor úw aandelen-portefeuilles? Daar adviseren we u graag over.

Vertel mij meer