Investeringstak van Wilgenhaege draagt bij aan een beter Milieu

De hoeveelheid CO2 die we uitstoten wordt gezien als één van de grootste problemen voor het milieu. Energiecentrales en de zware industrie zorgen voor 92% van de totale hoeveelheid CO2 in Nederland. Energiecentrales nemen 50% voor hun rekening en de zware industrie 42%. Wilgenhaege Private Investeringen analyseert niet alleen deze problematiek, maar probeert ook om door middel van investeringen bij te dragen aan een betere balans tussen mens, milieu en technologie. Indirect zorgen die investeringen ook voor een verlaging van de CO2 die we uitstoten.