Fiscaal

Ondernemers opgelet! Het kabinet kondigt maatregelen aan ten aanzien van de rekening-courant tussen de onderneming en de directeur-eigenaar in privé. Bedraagt uw rekening-courant in 2022 meer dan € 500.000? Dan is het kabinet voornemens om het verschil bóven de € 500.000 als dividend aan te merken. Leningen voor de eigen woning tellen hierbij niet mee. Voorts gaat vanaf 2019 het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt in 2019 19%, in 2020 16,50% en in 2021 15%.

 

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/…/tarief-vennootschapsbelasting-omlaag