Uitkerend beleggingsproduct, 7% coupon

De Triple G-7% (Triple G-7) betaalt u in het eerste, tweede en derde jaar een vaste coupon van 7% uit. De looptijd kan 3, 4 of 5 jaar zijn. U kunt de Triple G-7 tussentijds verkopen als u dat wilt. De gerenommeerde Nederlandse ondernemingen Unilever en Aegon zijn de onderliggende aandelen van de Triple G-7.

Inschrijven kan, uitsluitend via Wilgenhaege, tot uiterlijk vrijdag 6 april 2018. Er geldt een minimuminschrijving van 10.000 euro nominaal.

Wilt u meer weten? Klik dan hier.

* De Triple G-7 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.